Pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące ulgi abolicyjna dla pracujących za granicą do likwidacji

Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw RekrutacyjnychRegistered : District Court Gdansk Północ, VIII Economic Division of the National Court Register, KRS no. 0000243308 ,REGON: 190445849, (VAT) NIP: 5861071398 Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw RekrutacyjnychAssociation of Polish Manning Agents and Recruitersul. Waszyngtona 34/36 (p.428) , 81-342 Gdyniatel: +48-58-6211035, e-mail : office@apmar.org.pl , board@apmar.org.pl Gdynia; 11.09.2020 Ministerstwo Gospodarki […]

więcej »

Wrześniowe spotkanie członków APMAR

W dniu 04 września 2020 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni miało miejsce spotkanie członków Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych (APMAR). Celem spotkania były sprawy administracyjne związku, oraz omówienie tematów; COVID_19 i ubezpieczeń społecznych marynarzy. Chcialibyśmy pogratulować dwóm członkom Panu Piotrowi Masnemu który po wieloletniej karierze w sektorze morskim został przyjęty do związku […]

więcej »

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

W dniu 22 lipca 2020 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa z udziałem ministra Marka Gróbarczyka. Spotkanie prowadził Pan Robert Wilczyński – Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich, Współprzewodniczacy Zespołu ze strony pracodawców. W trakcie spotkania omówione zostały tematy zgłoszone przez stronę pracowników Zespołu. Poruszono […]

więcej »

UniQrew Ltd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

więcej »