Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

W dniu 22 lipca 2020 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa z udziałem ministra Marka Gróbarczyka. Spotkanie prowadził Pan Robert Wilczyński – Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich, Współprzewodniczacy Zespołu ze strony pracodawców. W trakcie spotkania omówione zostały tematy zgłoszone przez stronę pracowników Zespołu. Poruszono […]

więcej »