Pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące ulgi abolicyjna dla pracujących za granicą do likwidacji

Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw RekrutacyjnychRegistered : District Court Gdansk Północ, VIII Economic Division of the National Court Register, KRS no. 0000243308 ,REGON: 190445849, (VAT) NIP: 5861071398 Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw RekrutacyjnychAssociation of Polish Manning Agents and Recruitersul. Waszyngtona 34/36 (p.428) , 81-342 Gdyniatel: +48-58-6211035, e-mail : office@apmar.org.pl , board@apmar.org.pl Gdynia; 11.09.2020 Ministerstwo Gospodarki […]

więcej »

Wrześniowe spotkanie członków APMAR

W dniu 04 września 2020 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni miało miejsce spotkanie członków Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych (APMAR). Celem spotkania były sprawy administracyjne związku, oraz omówienie tematów; COVID_19 i ubezpieczeń społecznych marynarzy. Chcialibyśmy pogratulować dwóm członkom Panu Piotrowi Masnemu który po wieloletniej karierze w sektorze morskim został przyjęty do związku […]

więcej »