Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
Misja i statut

Misja i statut

Misja

APMAR (Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych– Association Of Polish Manning Agents and Recruiters) jest organizacją powstałą dnia 23 maja 1992 roku. Celem powołania naszej organizacji było stworzenie forum wymiany doświadczeń i współpracy zrzeszonych w niej firm dla uporządkowania rodzącego się rynku pośrednictwa pracy dla marynarzy, kształtowanie i propagowanie zasad etyki zawodowej, współpraca z ośrodkami szkolenia, szkołami i uczelniami morskimi, współpraca z administracją morską.
Związek współpracuje również z posłami na Sejm, senatorami oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dla promocji zawodu marynarza i interesów marynarzy za pośrednictwem tych instytucji.

Przedstawiciele Związku biorą czynny udział w konferencjach poświęconych pracy marynarzy w kraju i zagranicą, w spotkaniach ze związkami zawodowymi marynarzy
Liczba firm członkowskich Związku wzrosła od trzech, stanowiących grupę inicjatywną w 1992 roku do 41 firm obecnie. Związek grupuje czołowe firmy rekrutujące oraz zarządzające, za których pośrednictwem zatrudnianych jest około 15 000 polskich marynarzy szeregowych i oficerów.

Od 2010 roku roku APMAR jest członkiem stowarzyszenia Eurocrew zrzeszającego organizacje rekrutacyjne z całej Europy.

Główne cele APMAR:

  • Propagowanie zasad etycznych w zakresie pośrednictwa pracy dla marynarzy;
  • Promocja zawodu marynarza wśród młodzieży;
  • Promowanie inicjatyw legislacyjnych i gospodarczych w kraju i w UE zapewniających utrzymanie miejsc pracy dla Polskich marynarzy;
  • Współpraca z ośrodkami szkoleniowymi, szkołami i akademiami morskimi dla powiązania procesu i zakresu szkolenia z potrzebami współczesnego rynku;
  • Rola opiniotwórcza i konsultacyjna w sprawach związanych z marynarskim rynkiem pracy i szkoleniem marynarzy realizowana we współpracy z administracją państwową i związkami zawodowymi.

Statut APMAR

Statut Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych Załączniki do pobrania: