Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
Mission and Statute

Mission and Statute