Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
Contact

Contact

Association of Polish Manning Agents and Recruiters

ul. Waszyngtona 34/36; pok.428
81-342 Gdynia

tel. (+48) 0 58 621 10 35
email: office@apmar.org.pl
www.apmar.org.pl

NIP 586-107-13-98
REGON 190445849

Artur Sadowski

Artur Sadowski

President of the Board

president@apmar.org.pl

Tomasz Grabowski

Tomasz Grabowski

Board Member

board@apmar.org.pl

Patryk Zuzański

Patryk Zuzański

Board Member

board@apmar.org.pl

Piotr Masny

Piotr Masny

Board Member

board@apmar.org.pl

Paweł Kmieciak

Paweł Kmieciak

Board Member

board@apmar.org.pl

Marcelina Orzażewska

Marcelina Orzażewska

Secretary of the Association

office@apmar.org.pl