Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
Kontakt

Kontakt

Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych

ul. Waszyngtona 34/36; pok.428
81-342 Gdynia

tel. (+48) 0 58 621 10 35
email: office@apmar.org.pl
www.apmar.org.pl

NIP 586-107-13-98
REGON 190445849

Artur Sadowski

Artur Sadowski

Przewodniczący Rady

president@apmar.org.pl

Tomasz Grabowski

Tomasz Grabowski

Członek Rady

board@apmar.org.pl

Patryk Zuzański

Patryk Zuzański

Członek Rady

board@apmar.org.pl

Marcelina Orzażewska

Marcelina Orzażewska

Sekretarz Związku

office@apmar.org.pl