Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
Zostań członkiem

Zostań członkiem

Warunki członkostwa w Związku określa STATUT