Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
Wrześniowe spotkanie członków APMAR

Wrześniowe spotkanie członków APMAR

W dniu 04 września 2020 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni miało miejsce spotkanie członków Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych (APMAR). Celem spotkania były sprawy administracyjne związku, oraz omówienie tematów; COVID_19 i ubezpieczeń społecznych marynarzy.

Chcialibyśmy pogratulować dwóm członkom Panu Piotrowi Masnemu który po wieloletniej karierze w sektorze morskim został przyjęty do związku jako Członek Honorowy oraz Panu Patrykowi Zuzańskiemu który został przyjęty do Rady Związku.

Jednym z głownych tematów spotkania był COVID_19. Pani Ewa Ksiązek-Bator z firmy HMS Assistance przedstawiła ofertę firmy w odniesieniu do testowania marynarzy. Jakie są w tej chwili możliwości związane z przygotowaniem marynarza do podróży na statek, oraz jakie inne rozwiązania były by przydatne dla firm crewingowych oraz marynarzy w czasie pandemii.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja przez przewodniczącego kpt. ż. w. Pana Waldemara Perchela oraz kpt. ż. w. Pana Tadeusza Hatalskiego w sprawie projektu ustawy o polskiej banderze i ubezpieczeniach społecznych marynarzy. Projekt ma na celu stworzyć realny system ubezpieczeń społecznych dla marynarzy bez doprowadzenia do wycofania się zagranicznych armatorów z zatrudniania Polskich marynarzy. Projekt jest już w kancelarii prezydenta RP i jest na etapie weryfikacji prawnej.

Została również odsłonięta nowa strona związku: http://apmar.org.pl/ oraz forum dla członków jak i marynarzy: http://forum.apmar.org.pl/ . Obie platformy mają na celu zachęcić marynarzy, firmy crewingowe oraz osoby zainteresowane tematem do poczytania czym na codzień zajmuję się związek. Zapraszamy do poczytania i podzielenia się własnymi doświadczeniami.