Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

W dniu 22 lipca 2019r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w którym aktywny udział wzięła Rada APMAR.