Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
HARTMANN CREW CONSULTANTS Sp. z o.o.
HARTMANN CREW CONSULTANTS

HARTMANN CREW CONSULTANTS Sp. z o.o.

Założona 6 grudnia 1999 roku jako Teamwork Gdynia.

Była jednym z pierwszych w Polsce przedstawiciestw armatorskich – Grupy Hartmanna z Leer, w skład której wchodzą obecnie: Hartmann Dry Cargo Germany, Hartmann Gas Carriers Germany, Hartmann Offshore, Intership Navigation oraz Donnelly Tanker Management.

Hartmann Crew COnsultants obsługuje obecnie statki handlowe z segmentu masowców, kontenerowców, drobnicowców, LPG i tankoowców oraz statki offdhore typu AHTS.