Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
ACADEMY MARITIME SERVICES LTD. Sp. z o.o.
ACADEMY MARITIME SERVICES LTD

ACADEMY MARITIME SERVICES LTD. Sp. z o.o.

Jest zarejestrowaną w Polsce agencją rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy oraz posiada wymagane i aktualne certyfikaty zgodne z międzynarodowymi i krajowymi przepisami. AMS prowadzi działalność zgodnie z regulacjami i wymogami konwencji MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.

Członek Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych APMAR, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Polskiego Związku Zarządców Statków