Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych
Association of Polish Manning Agents and Recruiters
FOR YOUR FLEET SERVICE S.C.
FOR YOUR FLEET SERVICE

FOR YOUR FLEET SERVICE S.C.

Firma powstała w 2009, spółka obsługuję głównie masowce, małe statki offshore, kontenerowce oraz tankowce. Obok pośrednictwa w zatrudnieniu marynarzy, firma prowadzi działalność w zakresie technicznej obsługi statków, obejmującej remonty hydrauliki, mechanizmów okrętowych, systemów elektrycznych, organizuje brygady zajmujące się czyszczeniem, malowaniem i spawaniem.