Medica Assistance

Programy profilaktyczne

Medica Assistance specjalizuje się w organizacji programów profilaktycznych dla marynarzy, opracowanych w celu prewencji najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Zakres badań i konsultacji specjalistycznych opracowywany jest dla każdego marynarza w zależności od rodzaju czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy oraz indywidualnych wskazań medycznych określonych przez lekarza prowadzącego program. Cykl badań zakończony jest konsultacją lekarską połączoną z interpretacją wyników badań oraz zaleceniami medycznymi. W przypadku rozbudowanych zakresowo programów profilaktycznych istnieje możliwość ich realizacji w trybie hospitalizacji jednodniowej.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI