AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI OGÓLNE

Nowe wytyczne dot. ważenia kontenerów


 

Urząd Morski w Gdyni informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostały zamieszczone „Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS”. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/26-bezpieczenstwo-morskie

 

Zobacz więcej

Morska świadomość Polaków

Morska świadomość Polaków

Z prof. dr hab.  Dorotą Pyć , podsekretarzam stanu a Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju , odpowiedzialną za gospodarke morską , rozmawia Piotr Frankowski … (Namiary na morze i handel – 03/2014 )

Zobacz więcej

Marynarska wizja

Marynarska wizja

Za Namiarami na Morze i Handel (Numer 02/14  - Morski Rynek Pracy ) prezentujemy rozmowę przeprowadzoną przez Piotra Frankowskiego z Przewodniczącym Rady APMAR-u – Michałem Wiśniewskim

Zobacz więcej

Norweskie rozwiązania

Norweskie rozwiązania

Z mecenasem Michałem Rzeszewiczem z kancelarii MarLaw i konsulem honorowym Królestwa Norwegii rozmawia Piotr Frankowski ( Z Namiarów na Morze i Handel 21/13 )

Zobacz więcej

Medica Polska członkiem wspierającym APMAR-u

Medica Polska członkiem wspierającym APMAR-u

Jest nam niezmiernie miło poinformowac , że od dnia 14-ego czerwca br. Medica Polska na podstawie umowy podpisanej z Radą APMAR-u stała się formalnie Członkiem Wspierającym naszego Związku .

Wieloletnia i ugruntowana wspólpraca APMAR-u z Medica Polska pozwala nam wyrazić przekonanie , że dalsze wspólne działania stworzą nowe podstawy do kreowania  lepszych standardów zatrudnienia polskich marynarzy .

 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z z krótką prezentacją działalności Medica Polska

Rada APMAR-u

Zobacz więcej